1ـ امام احمد حنبل، در کتاب «مسند» خود، از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى کند که فرمود: شما را به ظهور مهدى(علیه السلام) بشارت مى دهم، او در میان اُمّت من برانگیخته مى شود، ظهور وى پس از اختلاف زیاد و تزلزل و عدم امنیّت خواهد بود. پس از ظهور، زمین را پر از عدل و داد مى کند، همان گونه که پر از ظلم و جور شده است. ساکنان آسمانها و زمین از او راضى مى شوند، و اموال را به طور صحیح تقسیم مى کند.
مردى پرسید: معنى صحیح چیست؟
فرمود: مال را به طور مساوى در میان مردم تقسیم مى نماید.
سپس فرمود: خداوند دلهاى پیروان محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) را پر از بى نیازى مى کند، و عدالت مهدى(علیه السلام) همه جا را فرا مى گیرد، تا آنجا که دستور مى دهد کسى با صداى بلند اعلام کند: هرکس نیاز مالى دارد برخیزد. هیچ کس اظهار نیاز نمى نماید جز یک نفر.
امام دستور مى دهد نزد خزینه دار برود و به او بگوید: مهدى(علیه السلام) به تو فرمان مى دهد که مالى در اختیار من قرار دهى خزینه دار مى گوید: بگیر، و دامن او را پر مى کند. چون در اختیار او قرار مى گیرد پشیمان مى شود که چرا آزمند و حریص شده است. لذا مال را بر مى گرداند، ولى خزینه دار نمى پذیرد و مى گوید: ما آنچه را که بخشیدیم پس نمى گیریم
 -2امام احمد حنبل، در کتاب «مسند» خود از ابوسعید خدرى نقل مى کند: پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: هنگامى فرا مى رسد که زمین پر از ظلم و جور شود، آن وقت مردى از خاندان من قیام مى کند هفت ـ یا نُه ـ سال در روى زمین حکومت مى کند، و زمین را پر از عدل و داد مى نماید.
 -3بخارى در کتاب «صحیح» خود، از سعید بن مسیّب، از ابوهریره نقل مى کند که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: به خداى بزرگ سوگند! به یقین پسر مریم به عنوان داورى دادگر در میان شما نازل خواهد شد. صلیب را خواهد شکست، و خوک را از میان خواهد برد، و جزیه را کنار خواهد گذاشت، و به قدرى ثروت خواهد بخشید که دیگر کسى نپذیرد. در آن روزگار، یک سجده براى خدا بهتر از همه دنیا و هرچه در آن است خواهد بود.
۴- مسلم در کتاب «صحیح» خود، از جابر بن عبداللّه انصارى نقل مى کند که پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: ر پایان روزگار اُمّت من، خلیفه اى مى آید که مانند سیل بخشش مى کند و آن را نمى شمارد.
۵- ابن ماجه در «سنن» خود آورده است که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:
ما اهل بیتى هستیم که خداوند به جاى این دنیا، آخرت را براى ما برگزیده است. همانا اهل بیتم پس از من دچار آوارگى، سختى و گرفتارى خواهند گردید، تا این که گروهى از مشرق برخیزند که با خود پرچم هاى سیاه دارند، آنها حقّ (و یا خیر) رامى طلبند که به آنها داده نمى شود، پس مى جنگند و پیروز مى شوند و هرچه بخواهند به آنها داده مى شود ولى آنها نمى پذیرند ـ و زیر بار نمى روند ـ تا این که حکومت را به دست مردى از اهل بیتم بسپارند که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد. پس هرکه آن زمان را دریابد به سوى آنان بشتابد، هرچند چهار دست و پا بر روى برف و یا یخ به سوى آنان برود.
۶- ابو عیسى محمّد بن عیسى بن سوره ترمذى، در کتاب «الجامع الصحیح» معروف به «سنن ترمذى» از عبداللّه بن عمر از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى کند که فرمود: دنیا به آخر نمى رسد، تا این که مردى از اهل بیت من عرب را مالک شود او همنام من است.
۷-ابو داوود در کتاب «سنن» خود، از ابوسعید خدرى نقل مى کند: پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: مهدى از من است. پیشانیش باز و نورانى، و بینى اش کشیده و باریک است. زمین را پر از عدل و داد مى کند همان گونه که پر از ظلم و ستم شده است، هفت سال حکومت مى کند.
۸-ابو داوود سیستانى در کتاب «سنن» خود ـ که یکى از کتب «صحاح ششگانه» است ـ از ابى الطفیل از على(علیه السلام)نقل مى کند که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نماند، خداوند مردى از اهل بیت مرا بر انگیزد تا زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد.
۹-نسائى در کتاب «سنن» خود ـ بنابر نقل «غایة المرام» و «ینابیع المودّة» ـ در باب: «ما جاء فی العرب و العجم» در جلد سوّم، از مسعده نقل کرده است که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمود: مژده باد شما را و به دیگران نیز مژده دهید که مَثَلِ اُمّت من چون باران است که معلوم نیست، آخر آن بهتر است یا اوّل آن و مانند بوستانى است که گروهى در مدّت یک سال از آن استفاده کنند و سپس گروهى دیگر از آن بهره بردارى نمایند، (کسى چه مى داند) شاید آخرین گروه مردمى داناتر، کنجکاوتر، ونیکوتر باشند. چگونه هلاک مى شود اُمّتى که من در اوّل آن، و مهدى(علیه السلام) در وسط آن، و مسیح(علیه السلام)در آخر آن باشد، و لکن در این میان مردمانى کج و گمراه خواهند بود که نه آنها از منند و نه من از آنها هستم.
10-ابن ماجه در کتاب «سنن» خود، فصل «ابواب الفتن»، باب خروج المهدی(علیه السلام) از قول على بن ابى طالب(علیهما السلام) آورده است که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمود: مهدى از ما اهل بیت است، و خداوند یک شبه او را آماده قیام مى کند.
از کتاب: ظهور- واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران
http://ketaab.iec-md.org/QAAEM/zohoor_jamkaraan_fehrest.html