با توجه به اقدام کارگردان آمریکایی،اسرائیلی به جهت ساخت فیلم و توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام، تمام مسلمین جهان متاثر شده و با نفرت، از این کار شنیع اقدام به اعلام انزجار از این کار بی شرمانه می کنند،با این حال یک سوال از بهاییت داریم و آن اینکه مگر نه اینکه  شما طبق اعتقاد خودتان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صل الله علیه واله وسلم  را از پیامبران الهی می دانید (که نحوه اثبات نبوت ایشان و مساله آن خود جای بحث مفصلی دارد) ودر مقابل این اهانت سکوت اختیار کرده اید،از دوحالت خارج نیست و آن اینکه یا دست شما با این افراد یکی می باشد ویا اعتقادات خودتان هم وقتی کاربرد دارد که برای شما منافع شخصی در بر داشته باشد؟

جواب این سوال برای همگان ش