بزرگ نمایی کوچک نمایی

پنیر مایه

سؤال: من در آمریکا زندگى مى‌کنم و بسیارى از پنیرهایى که در اینجا وجود دارد، داراى ترکیب «رِنِت» (نوعى مایه پنیر) مى‌باشد و من مى‌خواستم بدانم که آیا خوردن این پنیرها حرام است یا خیر، زیرا این ماده از لایه داخل معده حیوانات بدست مى‌آید.

پاسخ: پنیر مایه اگر از حیوان مرده گرفته شود و یا از حیوان نجس العین باشد و یا در خارج با تماس با نجس متنجس شود، خوردن پنیرى که با چنین پنیر مایه‌اى درست شده، جایز نیست.

استفاده از محصولات غذایى شرکت‌هاى خارجى

سؤال: شرکت‌هاى غذایى و محصولات در آمریکا، گاهى از ترکیبات حیوانى و گاه از ترکیبات گیاهى استفاده مى‌کنند، لذا نمى‌توانند بگویند در کدام محصول هنگام تولید از ترکیب گیاهى استفاده شده و کدام از حیوانى، ما هم صددرصد نمى‌دانیم کدام حلال و کدام حرام است، آیا به خاطر این ندانستن، خوردن این محصولات حلال است؟ و آیا باید آن را پاک و طاهر و حلال لحاظ کرد؟

پاسخ: شرکتهاى سازنده اغذیه و خوردنى‌ها اگر احیاناً از اجزاى حیوان نجس العین و یا حیوان قابل تذکیه‌اى که تذکیه شرعى نشده است، استفاده مى‌کنند و از همان دستگاه ساخت اغذیه براى ساخت اغذیه با ترکیبات نباتى هم استفاده مى‌کنند، خرید و مصرف اغذیه ساخت چنین شرکتهایى جایز نیست، ولى اگر اغذیه با ترکیبات نباتى را با دستگاههاى دیگرى تولید مى‌کنند در این صورت استفاده از اغذیه آن شرکت‌ها مانع ندارد.

خوردن مرغ‌هاى بسته بندى شده

سؤال: خوردن مرغ‌هاى بسته‌بندى شده که از طریقه ذبح شدن آنها آگاهى نداریم چه مسئله‌اى دارد؟

پاسخ: اگر از بازار مسلمانان تهیه شود، اشکال ندارد.

وظیفه مکلّف در مورد ماهى‌هاى مشکوک‌الحلیة

سؤال: در مورد ماهى‏هایى که شبهه در حلال و حرام بودن آن وجود دارد وظیفه چیست؟ به خصوص که در سوق مسلمین به فروش مى‏رسد و زمان براى تحقیق وجود ندارد.

پاسخ: در فرض سؤال اگر بدانید فلس ندارد، جایز نیست والا جایز است. و اگر شبهه از جهت تذکیه یا عدم تذکیه آنها باشد، خرید آنها از سوق مسلمین و استفاده آن اشکال ندارد.

خون خارج شدن از گوشت کبابى

سؤال: خونى که در حال کباب کردن گوشت حیواناتى مثل مرغ و گاو و گوسفند از آنها مى‌چکد چه حکمى دارد؟

پاسخ: محکوم به طهارت است ولى خوردن خون حرام است.

خوردن جنین حیوان ذبح شده

سؤال: آیا خوردن بره‌اى که در شکم گوسفند است و هنوز به دنیا نیامده و اندازه آ ن 10 تا 15 سانتى‌متر است حرام است؟

پاسخ: اگر بعد از سر بریدن گوسفند، بچه مرده‌اى از شکمش بیرون آورید، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است.           

مخلوط شدن اجزاى حلال و حرام ذبیحه در غذا

سؤال: بعضى از اجزاى حیوان حلال گوشت ذبح شده، شرعاً قابل خوردن نیست و باید از لاشه حیوان جدا گردد. اگر این اجزاء همراه با اجزاء حلال پخته شود بطورى که جداسازى آن ممکن نبوده و قابل تشخیص نباشد، آن غذا چه حکمى پیدا مى کند؟

پاسخ: در فرض مرقوم، خوردن غذا اشکال ندارد. 

شیر حیوانات حرام گوشت

سؤال: آیا شیر حیوانات حرام گوشت تابع حرمت حیوان بوده و حرام مى‌باشد؟

پاسخ: تابع حیوان مى‌باشد.     

خوردن سس سویا

سؤال: قبل از درست شدن سس سویا از لوبیاهاى‌ سویا مواد الکلى‌ خارج مى‌‌شود، با این تفصیل، آیا خوردن سس سویا جایز است؟

پاسخ: اگر مسکر نباشد، اشکال ندارد.    

خوردن گوشت در رستوران فرد مسلمان

سؤال: در یک کشور غیر مسلمان آیا براى خوردن گوشت اعم از گوشت قرمز و یا سفید در رستوران فرد مسلمان بایستى از فروشنده درباره حلال بودن و یا ذبح شرعى گوشت سؤال شود؟

پاسخ: اگر رستوران واقع در کشور غیر اسلامى است خوردن غذاهاى گوشتى آن رستوران در صورتى که صاحب آن اعلام به تذکیه شرعى آن نماید اشکال ندارد و تفحص لازم نیست مگر آنکه ظن به کذب او داشته باشد که در این صورت بدون احراز تذکیه شرعى خوردن آن حرام است.

استفاده از الکل در دارو و مواد غذایى

سؤال: آیا الکلى که در داروها و یا مواد غذایى براى ماندگارى و تازگى آنها استفاده مى‌شود و به تنهایى قابل شرب نیست نجس و غیر قابل شرب است؟

پاسخ: اگر معلوم نباشد که الکل مخلوط شده از قسم مایع بالاصاله و مست کننده است یا نه، اشکال ندارد؛ و در هر صورت اگر دارو مورد ضرورت براى استعمال باشد اشکال ندارد لکن در صورت مخلوط بودن با الکل مست کننده بنابر احتیاط واجب باید دست و دهان و موضع اصابت دارو را تطهیر کند.

خوردن پوست جدا شده

سؤال: خوردن پوست لب، پوست داخل دهان (لپ) که شخص با دندان آن را مى‌‌کَنَد، چه حکمى دارد؟

پاسخ: خوردن آن جایز نیست.

خوردن مواد رنگى طبیعى

سؤال: «کارمین» نام نوعى ماده قرمز رنگ است که در صنایع غذایى به عنوان رنگ مجاز طبیعى کاربرد دارد و حاصل از جوشاندن، خشک کردن و صاف کردن نوعى حشره به نام «کوشنیل» مى‌باشد، با توجه به اینکه در بعضى کشورهاى اسلامى مصرف این رنگ به عنوان ماده افزودنى در خوردنى‌ها و آشامیدنى‌ها حرام اعلام شده است، آیا حضرتعالى آن را حرام مى‌دانید؟

پاسخ: اگر آن حشره داراى خون جهنده نباشد، پاک است و چنانچه اجزاء آن در آن جوشانده موجود نباشد، استفاده از آن جوشانده در خوردنى‌ها و آشامیدنى‌ها اشکال ندارد.