آیا در دوران آبستنی و بارداری، مقاربت و نزدیکی جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ مقاربت در حال حمل مانع ندارد.(223)
نکته
از نظر پزشکی، روابط جنسی در زنانی که حاملگی طبیعی دارند، اگر با اعتدال همراه باشد تا اواخر حاملگی نیز امکان پذیر بوده، ضایعه یا عفونتی ایجاد نمی کند. اما در صورت سابقه سقط جنین و یا زایمان زودرس، احتیاط کردن لازم است. برخی زنان در دوران بارداری - بویژه در اواخر آن - از مقاربت متنفر می شوند که دلیل جسمی و روحی دارد. درد و ناراحتی حاصل شده از نزدیکی، علت جسمی تنفر از روابط جنسی، و تصور صدمه به جنین علت روانی آن است.
در هر حال، آمیزش جنسی باید با ملایمت انجام گیرد و بهتر است که در اواخر بارداری از آن پرهیز شود.(224)
یادسپاری
زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد، ممکن است حیض ببینند.(225)