شیخ احمد قطان رئیس جمعیت "قولنا و العمل" و شیخ ماهر عبد الرزاق رئیس جنبش "اصلاح و وحدت" لبنان با حضور در دفتر سیاسی حزب الله با شیخ عبدالمجید عمار عضو شورای سیاسی این حزب دیدار کردند.

شیخ احمد قطان بر ضرورت تحکیم وحدت ملی و اسلامی لبنان تاکید کرد و گفت: لبنان تنها با مشارکت ساخته می شود.

وی بر لزوم شتاب در تشکیل دولت ملی جدید و تلاش برای ساختن لبنانی قوی برای مقابله با چالش ها تاکید کرد.

شیخ ماهر عبد الرزاق نیز برضرورت حمایت و پیروی از ارتش و مقاومت تاکید و اشاره کرد: معادله ملت، ارتش و مقاومت، لبنان را در حفظ حاکمیت و کرامت خود قدرتمند ساخته است.

وی خواستار تشکیل هر چه سریعتر دولت با مشارکت تمامی احزاب و طیف های سیاسی شد.

منبع: خبرگزاری تقریب