حکایت خوبان1111:مقاله2521: زمین جسد "لواط کار" را بیش از سه روز نگه نمیدارد!

 

غلامی را آوردند پیش عمر وگفتند: اومولایش را کشته است.

عمر دستور داد غلام رابه عنوان قصاص بکشند.

🌱حضرت علی(علیه السلام) ازجریان باخبر شد، غلام را خواست و از اوپرسید: آیا تو مولایت راکشته ای؟

🌱گفت:آری.
🌱حضرت فرمود:چرا او را کشته ای؟

🌱گفت:او به خاطر امیال نفسانی آمد پیش من و بر من غلبه کرد و با من لواط کرد،من هم او را کشتم.

🌱حضرت از اولیای مقتول پرسید:
آیااورادفن کرده اید؟گفتند بله.
پرسید:چه موقع او را دفن کرده اید؟گفتند:همین الان.

🌱حضرت به عمرگفت:این غلام راحبس کن تاسه روز ودستوردیگری درمورداوجاری نسازتا سه روز تمام شود بعد از سه روزبه اولیای مقتول بگو تا بیایند اینجا.

🌱وقتی سه روز تمام شد اولیای مقتول آمدند پیش حضرت علی(علیه السلام) وبه اتفاق عمر رفتند سر قبر مقتول.

🌱سپس فرمود:قبر را بکنید.قبر را کندند تابه لحد رسیدند.
حضرت فرمود:جنازه رابیرون آورید.
🌱به داخل قبرنگاه کردند دیدند کفن مقتول هست اماخودش نیست،گفتند:جنازه ای درقبرنیست!

🌱حضرت علی(علیه السلام)گفت:
الله اکبر،الله اکبر...

🌱قسم به خدا من دروغ نمی گویم،زیرا از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که می فرمود:

🌱هرکس از امت من عمل قوم لوط را انجام دهد و باهمین حال بمیرد به او مهلت داده میشود تا درقبرقرارگیرد.
🌱وقتی در لحد قبر قرارگرفت بیش ازسه روز در آنجا نمی ماند، بعد از آن او را پیش قوم لوط می برند و در عذاب سخت قوم لوط شریک میشوند و در روز قیامت هم با قوم لوط محشور می شوند...

🌱لواط از جمله گناهان کبیره است وعمل زشتی است که از زمان قوم لوط رواج پیدا کرده است .

🌱آنها پایه گذار این عمل زشت بودند به طوری که قبل از آنان در هیچ قوم وملتی سابقه نداشته است..
🌱این عمل زشت بر خلاف طبیعت انسان بوده و موجب سقوط و انحطاط انسان می شود.
🌱اسلام هم به شدت با آن مبارزه کرده و حکم اعدام برای لواط کننده داده است...

📚بحارالانوار،جلد۴،ص۲۳۰،باب