• نام : محمد صباغیان
  • تاهل : مجرد
  • یگان: ارتش-لشکر92زرهی اهواز
  • مدت حضور : حدود 2 ماه
  • مسئولیت : رزمنده
  • نوع عضویت : سرباز
  • نوع شغل : کارگر شرکت بازرگانی
  • تاریخ شهادت : 1360/08/27
  • محل شهادت : دهلاویه
  • عملیات : پدافندی
  • محل دفن : مهدیشهر زیارت