آیا اسلام مى‏خواهد در تمام ساعات مشغول دعا باشیم که این همه دعا وارد شده است؟
پاسخ : گرچه در کتاب‏هاى دعا، همچون مفاتیح الجنان، براى تمام ساعات روز و تمام روزهاى سال دعا نقل شده است، امّا این مثل آن است که وقتى شما به ترمینال اتوبوس یا فرودگاه یا ایستگاه قطار مراجعه مى‏کنید، مى‏بینید که در تابلو نوشته شده است: براى تمام ساعات شبانه روز، وسیله آماده سفر دارند، ساعت 8 صبح، 9 صبح، 10 صبح تا آخر شب. معناى این تابلو این نیست که همه مردم در همه ساعات مسافرت کنند، بلکه به معناى آن است که هر مسافرى در هر ساعتى تصمیم سفر گرفت وسیله هست. در دعا هم شاید منظور این باشد که هرکس در هر ساعت، قصد خواندن دعایى داشت، دعاى مخصوص آن ساعت هست.
به علاوه، دعاهاى کوچک، به خصوص اگر انسان آنها را حفظ کند لطمه‏اى به کار نمى‏زند و مى‏تواند در ضمن کار به دعا هم مشغول باشد.