پرسش:

آیا برگزاری و شرکت در جشن های مسیحیت مانند کریسمس و هالویین حرام است؟ من خیلی از بازی های رایانه ای استفاده می کنم. در این بازی ها به مناسبت جشن های مسیحیت مثل کریسمس و یا هالویین آیتم هایی اضافه میشود که کاربر را همسو با شرکت کنندگان این جشن ها قرار می دهد. آیا استفاده از چنین بازی هایی و یا به طور کلی برگزاری و شرکت در چنین جشن هایی اشکال دارد؟
 


پرسش:

اگر این جشن ها توسط یک مسلمان به عنوان یک مراسم دینی برگزار شود و شرکت در آن و یا استفاده از نمادهای آن با نیت دلدادگی مذهبی انجام شود قطعا حرام و حتی میتواند مصداق ارتداد و یا مقدمه آن محسوب شود. اما معمولا این جشن ها وقتی در میان غیر مسیحیان انجام می شود صرفا به هدف تفریح و سرگرمی برگزار میشود و فرد ممکن است هیچ نوع ارتباط معنایی با فلسفه آن برقرار نکند و هیچ اعتقادی به منشا آن نداشته باشد. در عین حال حتی انجام ناآگاهانه چنین مراسمی و یا استفاده از نمادهای آن می تواند چنین تاثیراتی را به دنبال داشته باشد:

ارتکاب کارهای حرام در حاشیه این جشن ها
ایجاد انس ذهنی با نمادهای غیر اسلامی

تقلید و تبعیت از اهل کفر
تایید و ترویج باطل
تشبیه به کفار
خرافه گرایی


دیدن و یا استفاده از بازی هایی که چنین نمادهایی را در خود جای داده اند اگر باعث موارد فوق شود اشکال دارد.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=64108&p=1004249&viewfull=1#post10...