1.1K
[9:38:02 PM]:books: و بعضی اوقات او را می زد. اما این مرد دختری داشت که خیلی او را دوست میداشت و همیشه با او شوخی میکرد.

:white_square_button::cherry_blossom:روزی که این پدر و دختر در حال شوخی کردن و خندیدن با هم بودن، زن به شوهرش گفت: اگر روزی دخترمان را شوهر دادیم و شوهرش اذیتش کرد چکار میکنی؟

:white_square_button::cherry_blossom:مرد با حالتی جدی و عصبانی گفت: دست به دخترم بزند او را می کشم. همسرش هم با لحنی معصومانه گفت: من هم دختر مردی هستم که بسیار دوستش دارد.

:pushpin::exclamation:بدانید جزای هر شخصی از جنس عملش می باشد.

:pushpin::grey_exclamation:اگر در برابر مورد اذیت قرار گرفتن دخترتان توسط شوهرش، رگ غیرتتان بلند شده و ناراحت و عصبانی میشوید، بدانید که همسرتان نیز دختر مردی بوده که دوستش می دارد.

:pushpin::exclamation:پس تقوای خداوند را رعایت کنید.پشت هر زنی، پدری مهربان است که دخترش را به امانت به شما داده است. لذا امانت دار خوبی باشید چرا که پیامبر علیه الصلاة و السلام میفرماید:« کسی که امانت دار نیست ایمان ندارد»