در سال 200هـ.ق و یک سال پس از سفر تبعیدگونه حضرت رضا (ع) به شهر « مرو» حضرت فاطمه معصومه همراه عده ای از برادران و محارم خود برای دیدار برادر(امام رضا) راهی...

آیا حضرت فاطمه معصومه (س) فرزند امام موسی کاظم(ع) به شهادت رسیده اند؟

در باره شهادت ایشان در منابع کهن و معتبر، مطلبی یافت نشد، ولی برخی نوشته اند که:

در سال 200هـ.ق و یک سال پس از سفر تبعیدگونه حضرت رضا (ع) به شهر « مرو» حضرت فاطمه معصومه همراه عده ای از برادران و محارم خود برای دیدار برادر(امام رضا) راهی دیار غربت شد. در طول راه به شهر ساوه رسیدند، ولی از آن جا که در آن زمان مردم ساوه از مخالفان اهل بیت بودند، با ماموران حکومتی همراهی نموده و با همراهان حضرت وارد نبرد و جنگ شدند. عده ای از همراهان حضرت در این حادثه غم انگیز  کشته شدند.(1) سپس حضرت به طرف قم حرکت نمود.

بزرگان قم وقتی از این خبر مسرت بخش مطلع شدند ،به استقبال آن حضرت شتافتند. در حالی که موسی بن خزرج  بزرگ خاندان اشعری زمام شتر آن خضرت را به دوش می کشید؛ ایشان در میان شور و احساسات مردم قم وارد آن شهر  شد. به منزل شخصی موسی بن خزرج رفت.(2)

 فاطمه معصومه هفده روز در قم به سر برد. در این مدت مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود. واپسین روزهای عمر پربرکت خویش را با خضوع و خشوع در برابر ذات پاک الهی به پایان رساند. سرانجام بعد از هفده روز دار فانی را وداع نمود و به دیار حق شتافت.

در  باره علت مریضی نا به هنگام و مرگ زودرس آن حضرت گفته شده است: زنی در شهر ساوه ایشان را مسموم نمود. این مطلب با توجه به درگیری دشمنان اهل بیت با همراهان حضرت و شهادت عده ای از آنها در ساوه و جو نامساعد آن شهر و حرکت نا به هنگام حضرت معصومه در حال مریضی به سوی شهر قم، مطلبی قابل قبول می باشد. (3)

بعد از وفات  حضرت را غسل دادند و کفن نمودند. سپس در قبرستان بابلان تشییع و دفن کردند.

بنا براین اظهار نظر قطعی در این باره مشکل است .

پی نوشت ها:

1 . زندگی حضرت معصومه، مهدی منصوری، قم، کتابفروشی صحفی، 1380ق، ص 14.

2. تاریخ قم، حسن بن محمد بن حسن قمی، ترجمه حسن بن علی بن حسن عبد الملک قمی، تحقیق سید جلال الدین تهرانی، تهران، توس، 1361ش، ص 213.

3. وسیله المعصومیه، میرزا ابوطالب بیوک، ص 68؛ الحیاه السیاسیه للامام الرضا(ع)، جعفر مرتضی العاملی، ناشر جامعه مدرسین قم  سال 1362، ص 428.