امام خامنه ای (حفظ الله ) شهیدان مظهر هدف و تلاش و تداوم هستند.

۱ مطلب با موضوع «طرح تربیتی چهره به چهره» ثبت شده است

نمایش تصویر

طرح تربیتی چهره به چهره