تیمم ، آموزش تیمم
«تیمم» در لغت به معنای قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه تیمم کردن «عملی است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل می‏شود».

آموزش تصویری نحوه  تیمم کردن 

تیمم بر دو نوع است:تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل و به این صورت انجام می‏گیرد:ابتدا کف دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن جایز است، می‏زنیم. سپس هر دو دست را بر تمام پیشانی و دو طرف آن - از جایی که موی سر می‏روید - تا روی ابروها و بالای بینی می‏کشیم. بعد با کف دست چپ، بر تمام پشت دست راست - از مچ تا سر انگشتان - و در آخر کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ می‏کشیم (انگشتان هم جزو کف دست است)تیمم کردن

تیمم کردن

تیمم

آموزش تیمم

تیمم

آموزش تصویری تیمم

تیمم

روش تیمم کردن

 نحوه تیمم کردن

 روش صحیح تیمم کردن