حدیثی از امام جواد علیه السلام در مورد نشانه های واقعی توبه در متن خبر آمده است.

با چهار نشانه ی توبه ی واقعی آشنا شویم:

 حضرت امام جواد علیه السلام می فرمایند :

التَّوْبَةُ عَلی أرْبَع دَعائِم:

 ١- نَدَمٌ بِالْقَلْبِ

 ٢- وَاسْتِغْفارٌ بِاللِّسانِ

 ٣- وَ عَمَلٌ بِالْجَوارِحِ

 ٤- وَ عَزْمٌ أنْ لایَعُودَ.

شرایط پذیرش توبه چهار چیز است: ١- پشیمانی قلبی ٢- استغفار با زبان ٣- جبران کردن گناه ٤- تصمیم جدّی بر این که دیگر مرتکب آن گناه نشود.

 

 ارشاد القلوب دیلمی ص ۱۶۰