استفتائات

1. آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است یا خیر؟


باسمه تعالی؛ بعد از انعقاد نطفه جایز نیست.(229)
2. زنی حامله شده است و اکنون یک ماه و نیم دارد. دکترها می گویند حاملگی برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن وی خواهد گشت. آیا سقط جنین برای چنین مادری جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر ضرر و خطر جانی برای مادر دارد، قبل از دمیده شدن روح در جنین،(230) اسقاط جایز است.(231)
یادسپاری
چنانچه زن به دست خودش سقط جنین کند باید دیه آن را بپردازد و هیچ سهمی از این دیه ندارد.(232)
بنابر احتیاط جنینی که پیش از دمیده شدن روح در آن، سقط شده نجس است.(233)