گوشت گراز حلال است یا حرام؟ گوشت گراز ، حکم خرید و فروش گوشت گراز حرام گوشت ، به حیوانی گفته می شود که خوردن گوشت آن ممنوع و در اصطلاح شرعی حرام باشد و گوشت گراز هم جزو آن دسته از حیوانات حرام گوشت می باشد. خرید و فروش گوشت گراز چه حکمی دارد؟  اصطلاح حرام گوشت ، اصطلاحی است که در ادیان و مذاهب به کار برده می شود و به حیوانی گفته می شود که خوردن گوشت آن در آن دین یا مذهب حرام شمرده شود. این که چه حیواناتی حرام گوشت هستند بسته به ادیان و مذاهب گوناگون فرق می کند.گوشت گراز  گوشت گراز حرام است و اگر همان خوک باشد نجس است و خرید و فروش آن جایز نیست.  گوشت گراز گوشت گراز  منابع:  حضرت امام، توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 1، ص 141  آیت الله سیستانی ، منهاج الصالحین ؛ ج 1، ص 147  آیت الله خامنه ای، أجوبةالاستفتاءات .  آیت الله تبریزی، استفتاءات جدید ؛ ج 2، ص 236  آیت الله بهجت، جامع المسائل ، ج 4، ص 7