افراد کینه ای زودتر می‌میرند!نگه داشتن کینه از دیگران سطح هورمون کورتیزول را در بدن افزایش میدهد درنتیجه در بلند مدت سیستم ایمنی بدن تضعیف شده و احتمال مرگ زودرس را افزایش میدهد !