پرسش‌های مهم، پاسخ‌های کوتاه

چرا بعضى دعاها مستجاب نمى‏شود؟