پرسش: اخیرا پیامی در فضای مجازی پخش شده که شخصی به نام آقای شهسواری در مجلس ترحیمی حاضر میشود و منبری داستان شکاف خوردن دیوار کعبه در هنگام تولد حضرت علی علیه السلام را مطرح می کند و ادامه می دهد که این شکاف تا کنون مانده است. آقای شهسواری به روحانی اعتراض می کند که بارها کعبه تجدید بنا شده چطور شکاف باقی مانده، و روحانی می گوید ما با این سخنان باید مردم را نگه داریم. حال سوال این است که آیا اصل شکاف صحت دارد؟ آیا امکان دارد که شکاف تا کنون باقی مانده باشد و آیا باقی مانده است؟

پاسخ
از این گونه موارد در فضای مجازی بسیار است که بدون سند انتشار می یابد. برای قبول اصل مکالمه آقای شهسواری و روحانی نیاز به مدرک قوی است. زیرا از مکالمه هم تخریب روحانیت و هم تخریب فضائل حضرت علی (علیه السلام) و هم خرافی بودن عقاید شیعیان استشمام میشود.

اما اصل تولد حضرت علی (علیه السلام) در کعبه قطعی است و منابع زیادی از شیعه و سنی به آن اشاره کرده اند و شکافته شدن دیوار کعبه هنگام تولد نیز غیر قابل انکار است(1)
برخی از منابع اهل سنت نیز به تولد حضرت علی (علیه السلام) در کعبه اشاره کرده اند(2)
با توجه به اینکه از آن زمان تا کنون بارها کعبه تخریب و تجدید بنا شده است آیا این شکاف در تجدید بنا ها نیز بوجود آمده یا نه؟
ابتدا بحث در امکان وقوع و بحث بعدی اصل وقوع
امکان وقوع: با توجه به خارق العاده بودن اصل داستان و شکاف اولیه کعبه که فضیلتی منحصر به فرد برای حضرت علی (علیه السلام) است امکان دارد برای اینکه اثر این فضیلت باقی بماند خداوند کاری کند که هرگاه کعبه تجدید بنا شد شکاف بر گردد. پس اگر خدا بخواهد تجدید بنا ولو مکرر مانع ایجاد شکاف دوباره نمی شود
وقوع: حال که وقوعش امکان دارد یانه آیا اتفاق افتاده یانه؟ این مطلب مشخص نیست. اگر چه برخی از متدیین به بودن شکاف شهادت می دهند(3) اما به ضرس قاطع نمی توان چنین سخنی را بیان کرد زیرا با توجه به اینکه کعبه در دست وهابی ها است امکان بررسی نیست.
بنابراین گفتگوی آقای شهسواری و روحانی ادعایی شیطنت آمیز و به قصد تخریب عقاید شیعی است. اصل تولد حضرت علی (علیه السلام) در کعبه قطعی است اما وجود شکاف دیوار تا کنون با توجه به تجدید بنا قطعی نیست اگر چه امکانش وجود دارد.

منابع:

1. شیخ صدوق، امالی، ترجمه کمره ای، ص133، ناشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، 1376ش؛ شیخ طوسی، امالی، ص 80، 1313، شیخ صدوق علل الشرایع، ص 56؛
2. حافظ ابی عبدا... محمد بن عبدا.... نیشابوری، مستدرک الصحیحین، حیدرآباد هندوستان، 1324، ج3،‌ص 483، و موسوی همدانی، سید محمد باقر، علی ـ علیه‎ السلام ـ در کتب اهل سنت، تهران، واژه‌آرا، 1380، ص46
3. قزوینی، سید محمد کاظم، امام علی ـ علیه السلام ـ،از ولادت تا شهادت، ترجمه: علی کرمی، قم: دلیل، 1379،‌صفحات 43-41.