شهید سید محمد معروفی – توجه به حفظ اسلام در هر حال !؟

برای خداحافظی به مهدی شهر آمده بود و می خواست از مشهد به جبهه اعزام شود. هنگام بازگشت به مشهد اصرار فراوان داشت که بلیط قطار درجه 3 تهیه شود. می گفت به جای آن که از قطار درجه 2 استفاده کنیم تا در آسایش بیشتر باشیم سختی را تحمل کرده و از قطار درجه 3 استفاده می کنیم و ما به التفاوت قیمت بلیط را به جبهه می فرستیم.

او در سال 65 در منطقه حاج عمران  لباس مقدس روحانیت را با خون خود آغشته کرد و با شعار خود به سوی بهشت رضوان الهی پر کشید تا در کنار اجداد خود در خوان نعمت الهی بهره مند گردد.

همیشه لباس ساده می پوشید و بیشتر اوقات در هفته (دو روز ) روزه می گرفت و نماز شبش ترک نمی شد بطوریکه دوستان طلبه اش برای بیدار شدن برای نماز شب به ایشان مراجعه می کردند و برای بیدار شدن از او استمداد می نمودند.

همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : در آخرالزمان شهادت خوبان امت مرا گلچین می کند ؛ شهید معروفی در ابعاد معنوی به جایی رسیده بود که روحش دیگر تاب مقاومت در زندان تن خاکی را نداشت و بالاخره در جبهه حاج عمران در 24 اردیبهشت ماه سال 65 در حالیکه لباس مقدس روحانیت بر تن داشت وتازه از نماز فارغ شده بود به ملکوت اعلی پیوست.

نام : سید محمد  

نام خانوادگی : معروفی

نام پدر : علی 

شغل : طلبه  

تاریخ تولد : 1342

سن : 23  سال

محل شهادت : حاج عمران

تاریخ شهادت : 24/2/65