غذا را حتماْ خوب بجوید (دو برابر تعداد دندانهایتان). به این شکل غذا بخوبی با بزاق دهانتان مخلوط و برای معده آماده میشود. سریعتر احساس سیری به شما دست میدهد و لذت بیشتری از آن میبرید.

قبل از غذا حتماْ سالاد میل کنید. بجای سس روی سالادتان یک عدد لیموترش تازه بچکانید و به آن روغن زیتون هم اضافه کنید.

تا آنجایی که امکان دارد با دست غذا بخورید. برای اینکار دستهایتان را با مایع دستشویی بشویید و بدون اینکه از حوله استفاده کنید پای سفره بشینید.غذا را شصت و دو بخورید (یعنی با انگشت شصت و دو انگشت کناری) تا باعث پرخوری نشود. شصت و چهار نخورید!

قبل از اینکه سیر شوید دست از غذا خوردن بردارید. چون مدت زمانی طول میکشد تا معده به مغز پیغام بدهد که سیر شده! ما معمولاْ در این مدت هم به غذا خوردن ادامه میدهیم و بعد احساس سنگینی میکنیم.

حضرت علی(ع) سه توصیه دارند که با رعایت آنها هرگز بیمار نمیشوید:

۱. تا گرسنه نشده اید غذا نخورید.
۲. کمی مانده به اینکه سیر شوید دست از غذاخوردن بردارید.
۳. قبل از خواب حتماْ اجابت مزاج کنید.