فصل اوّل:
 
آموزش آرایشگری
س۱. آیا آموزش آرایشگری در مسجد اشکال دارد؟
ج. واضح است که مسجد جایگاه شرعی خاصی دارد؛ و از کارهایی که با جهت وقف و شأن و منزلت مسجد منافات داشته باشد باید پرهیز شود.
 
س۲. آیا آرایشگر می‌تواند در وقتِ آموزشِ کارآموز ، کار شخصی انجام دهد یا محل آموزش را ترک کند؟
ج. تابع توافق دو طرف است.
 
س۳. انجام آرایش های جدید و آموزش های آنها که توسط کانال های ماهواره ای تبلیغ و ترویج می‌شود ،توسط آرایشگران مردانه یا زنانه شرعاً چه حکمی دارد؟
ج. فی‌نفسه مانعی ندارد ولی چنانچه منجر به ترویج فرهنگ منحط و معاند غربی می‌شود، جایز نیست و همچنین اگر آرایشگر برای استفاده حرام او را آرایش کند عملش و اجرتی که می‌گیرد، حرام است. اما اگر برای استفاده حرام آرایش نکند، اشکال ندارد.
 
س۴. آرایشگری که احتمال می‌دهد از کالا یا خدمات او عدّه ای سوء استفاده کرده و ممکن است کار حرامی انجام دهند، اشتغال او به آن شغل شرعاً اشکال دارد؟
ج. با علم به این که مشتری از ابزاری که در اختیار او قرار داده می‌شود استفاده حرام می‌کند جایز نیست؛ و کسب درآمد از این طریق نیز اشکال دارد؛ ولی در صورت شک در این که مشتری از آن به صورت حرام استفاده می‌کند اشکال ندارد.
 
س۵. آرایشگر چگونه می‌تواند از ضمان های احتمالی که از عوارض استفاده‌ی برخی مواد آرایشی شیمیایی برای مشتری ایجاد می‌شود رها شود؟
ج. اگر مشتری هر چند قبل از شروع در عمل، او را ابراء نماید، ضامن نیست.
 
آرایشگری در ایام سوگواری
س۶. آیا کار آرایشگری در ماه محرم و صفر و ایام شهادت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حرام است؟
ج. فی نفسه حرام نیست.
 
س۷. آیا در ماه محرم و صفر اعمالی مثل بند انداختن و رنگ کردن موها وآرایش زن اشکال دارد؟
ج. اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت ایام عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام نباشد، اشکال ندارد.
 
شریک بودن در گناه مشتری
س۸ . خانمی که شغل آرایشگری دارد، می‌تواند خانم‌هایی را آرایش کند که می‌داند به نامحرم نشان می‌دهند؟ آیا در گناه آنها شریک است؟
ج. اگر عرفاً کمک به عمل حرام محسوب شود، حرام است. و همچنین اگر وظیفه‌اش نهی از منکر باشد، نباید این کار را انجام دهد.
 
عکس گرفتن از مشتری
س۹. عکس گرفتن آرایشگر زن از مدل اصلاح مشتری خود و معرفی و نشان دادن آن به مشتریان زن، بدون علم به رضایت همسر و خانوادة آنها چه حکمی دارد؟
ج. اگر با رضایت کسی که از او عکس می گیرند باشد، فی نفسه اشکال ندارد.