زمین بهشت میشود
اگر مــــردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست
جز قضاوت کردن دیگران…
هیچ چیز گناه نیست
جز حق‌الناس…
چقدر ثواب است
خدمت به دیگران
و هیچکس اسطوره نیست
مگر در مهربانی و انسانیت ♥️


چند جمله انرژی بخش با هم دیگه:

🍃🍃🍃
🔋خدا مرا دوست دارد چون یک روز دیگر به من هدیه داده است.
🍃🍃🍃🍃
🔋خوشبختم چون یک روز دیگر میتوانم مهر  دیگران را تجربه کنم و مهر بورزم.
🍃🍃🍃
🔋من حالم همیشه خوبه چون با وجود دو تا جمله بالایی غمی نمیمونه.
🍃🍃🍃
🔋من مشکلات زیادی دارم ولی همشو دوس دارم چون همونا هستن که منو شکل میدن.
🍃🍃🍃
🔋من میخندم چون دلیلی برای نخندیدن پیدا نکردم.
🍃🍃🍃
🔋من میخندم حتی در تاریکترین روز ها همیشه خدایی هست که منبع نور باشد و همیشه کسانی هستند که مارو به سمت نور بکشونن.
خــــــــــــدایـــــــــــا
 از بد کردن آدمهایت
شکایت داشتم به درگاهت...
اما شکایتم را پس میگیرم...
من نفهمیدم...
 فراموش کرده بودم
که بدی را خلق کردی
 تا هر زمان که دلم گرفت
از آدمهایت...
 نگاهم به تو باشد... 
گاهی فراموش میکنم
که وقتی کسی کنار من نیست...
 معنایش این نیست که تنهایم...
 معنایش اینست که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت...
 با تو تنهایی معنا ندارد...
 مانده ام تو را نداشتم،
چه میکردم..