خدا هرگز غایب نیست

مراسم حج فرا رسیده بود، امام صادق (علیه السلام) در مکه بودند، و مسلمانان از مقام علمی آن حضرت بهره مند می شدند، عده بسیاری در مسجد الحرام به محضرش آمده و احکام الهی و مسائل حج و تفسیر آیات قرآن را از آن حضرت: می آموخنتد.
چند نفر از مادیون که منکر خدا بودند، مانند: ابن ابی العو جاء، ابن طالوت، ابن أعمی، ابن مقفع با چند تن دیگر به مسجد الحرام آمدند و جلسه خصوصی داشتند، این گروه به ابن ابی العوجاء گفتند: آیا می توانی با غلط اندازی، این مرد اشاره به امام صادق (علیه السلام) را که در آنجا نشسته محکوم کنی؟ و با طرح سوال پیچده ای کاری کنی که از پاسخ به آن درمانده گردد و نزد آنانکه در حضورش هستند، سرافکنده و رسوا شود زیرا تو خود می بینی که مردم دلباخته او شده اند، و او به عنوان علامه زمان، معروف گشته است.
ابن ابی العوجاء گفت: آری پیشنهاد شما را می پذیرم، همان وقت برخواست و مردم را شکافت و به پیشنهاد و به پیش رفت و جلو امام صادق (علیه السلام) نشست و سوال خود را پس از کسب اجازه، چنین مطرح کرد:
تا کی این خرمنگاه اشاره به کعبه را با پای خود می کوبید، و به این سنگ پناه می برید، و این خانه ای را که از آجر و کلوخ بالا رفته می پرستید و مانند شتری که رم کند، کنار آن جست و خیز می کنید، هر کس در این باره بیندیشد می فهمد که در این کار شما، حکیمانه نیست، فلسفه این کار را برایم بیان کن، چرا که تو و پدرت اساس و پایه این این برنامه هستید؟!
امام صادق (علیه السلام) پس از بیاناتی فرمودند: این کعبه، خانه ای است که خداوند بندگانش را برای پرستش خود، به این خانه دعوت کرده است تا با آمدن به اینجا، آنها را در مقدار اطاعتشان بیازماید، از این رو آنان را به تجلیل از این مکان مقدس فرا خوانده، و آن را قبله گاهشان ساخته و این مکان مقدس فراخوانده، و آن را قبله گاهشان ساخته است و این خانه مرکزی برای کسب خشنودی خدا، و راهی است که انسانها را به سر منزل مقصود می رساند. خداوند دو هزار سال قبل از گستردن زمین و بیرون آمدن آن از آب آن را آفریده، پس سزاوارترین کسی که باید از اوامر او پیروی کرد، و از محرمات او دوری جست، آن خدایی است که ارواح و صورتها را آفرید.
ابن ابی العوجاء گفت: شما از شخصی که غایب و نادیده است یعنی خدا سخن به میان آوری و او را تکیه گاه سخن خود قرار دادی و این کار برای قانع کردن طرف، کافی نیست.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خدا هرگز غایب نیست، همه چیز از آثار اوست و شاهد بر او می باشد و او از رگ گردن به انسان نزدیکتر است.
امام صادق (علیه السلام) آنچنان نشانه های خداشناسی را برای او تشریح کردند، که حیران و مبهوت شد.
آنگاه امام (علیه السلام) فرمودند: همان خدا توسط پیغمبرش، کعبه را قبله گاه مسلمانان ساخته، و پرستشگاه یکتا پرستان قرار داده است.
پاسخهای امام، آنچنان ابن ابی العوجاء را حیران و ساکت کرد که نزد یاران خود آمد و گفت: من به شما گفتم، فرشی برایم بگسترانید که زیر دست من باشد ولی شما مرا به اخگری سوزان افکندید.
یعنی من از شما خواستم که مرا با کسی به مناظره وادارید که مقهور من گردد ولی شما مرا در چنبره چنین دانشمندی قرار دادید که مقهور او شدم.
ابن ابی العوجاء گفت: آیا چنین حرفی به من زنید، همانا او امام صادق (علیه السلام فرزند آن کسی است پیامبر که سر این مردم اشاره به حاجیان را به عنوان یکی از دستورهای حج تراشیده است.(24)